Wednesday, April 25, 2012

Kerja Projek Matematik Tambahan

Berikut contoh idea dr saya....

Isi Kandungan :
Sila rujuk mana-mana buku teks atau buku ilmiah lain dari aspek susun atur isi kandungan

Pengenalan:
Sampaikan fokus kajian iaitu Denyutan Nadi( sila rujuk internet - Pulse Rate) dengan matlamat kajian melalui kaedah statistik dari sukatan Matematik Tambahan. Nyatakan juga hasil kajian yang mungkin diperolehi dengan hujah yang sesuai.

Isi:
1. Jadual maklumat Impulse Rate (dapatkan dari buku SEGAK - PJ sekolah masing-masing)
a) kirakan mean, mode dan median dengan kaedah terus- ungrouped data
     bandingkan dengan ayat pernyataan hasil yang diperolehi dengan kadar denyutan nadi piawai. ( biasanya    
     60   - 100 denyutan seminit.)
b) kira sekali lagi untuk nadi selepas menjalani aktiviti. Buat kesimpulan dari bandingan dengan a)

c) bina jadual kekerapan dengan 7 hingga 8 kelas sahaja.
    i) bina 3 graf dari data terkumpul seperti frequency polygon, histogram, ogive dan bar chart.
   ii) cari mean , mode dan median melalui kaaedah yang pelbagai seperti rumus (ada 2 jenis rumus),   
        microsoft Excel, graf dan sebagainya.
 d) buat perbandingan dengan ayat matematik yang jelas dari maklumat a) dan b) diatas.

No comments:

Post a Comment